MetEdith

Harold van Puijenbroek

Je bent mens... geen middel !

Een fris, nieuw en innovatief perspectief, aandacht voor
Impact, Menswaarde, Reputatie, Retentie en Recruitment

Gebaseerd op de visie van
Harold van Puijenbroek

Een nieuw bedrijfsmodel
Klant is Koning & Medewerker Koningin

Klant is koning & medewerker koningin sluit aan bij het ontwikkelen van maatschappelijke impact. Door middel van een circulaire en duurzame bedrijfsvoering en economie.

Bedrijven hebben altijd geprobeerd om de klant centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. De beroemde uitspraak “de klant is koning” benadrukt het belang van het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de klant en het leveren van producten en diensten die aan die behoeften voldoen.

In de afgelopen jaren is er daarnaast een groeiende vraag naar een circulaire en duurzame economie ontstaan. Daarvoor is erkenning van het belang van medewerkers als essentiële klanten, een noodzakelijkheid van een succesvol bedrijf; het Employee Centric Businessmodel.

Duurzaam & Circulair

Ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen met en Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en impact op de maatschappij, dragen meer bij aan een circulaire en duurzame economie. Dit komt doordat deze ondernemingen een holistische benadering hebben en zich naast financiële winst, ook richten op de positieve impact op de maatschappij en het milieu. Dat zien zij ook als winst.

Dit betekent bijvoorbeeld dat deze ondernemingen investeren in duurzame en circulaire productiemethoden en materialen, en dat zij zich inzetten voor bijvoorbeeld het verminderen van hun CO2-uitstoot en het verminderen van afval. Ook hebben zij vaak een open en transparante duurzame bedrijfsvoering, waarbij zij hun klanten, stakeholders en medewerkers actief betrekken bij hun duurzaamheidsinspanningen. Zij zien hun medewerkers niet meer als een resource, maar als een klant van de onderneming waardoor zij zich gehoord, begrepen en geholpen voelen. Samen werken zij aan een geloofwaardig en realistisch plan voor de toekomst.

Daarentegen zijn er ondernemingen die zich voornamelijk richten op winstoptimalisatie en personeelskosten minimalisatie en daardoor minder bijdragen aan een circulaire en duurzame economie, omdat zij wellicht minder investeren in duurzaamheid en maatschappelijke impact. Dat hoeft op korte termijn geen probleem te zijn, echter breekt dit in de toekomst op doordat er onvoldoende klanten bij hen willen kopen en geen medewerkers daar meer willen werken.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en hangt alles af van de specifieke sector en bedrijfsactiviteiten. Maar in het algemeen geldt dat ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen samen met impact op de maatschappij, beter gepositioneerd zijn om bij te dragen aan een circulaire en duurzame economie.

Het implementeren van een mensgericht bedrijfsmodel en een sterke focus op Intangible Value Management (IVM) is, naar mijn mening, van onschatbare waarde voor de besturing van een toekomstgerichte duurzame onderneming.

 

Harold van Puijenbroek

Ebook - Download

Op de hoogte blijven?
meer dan 25 jaar ervaring

Klant Is Koning & Medewerker Koningin

Klant is koning & medewerker koningin sluit aan bij het ontwikkelen van maatschappelijke impact. Door middel van een circulaire en duurzame bedrijfsvoering en economie.

Bedrijven hebben altijd geprobeerd om de klant centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. De beroemde uitspraak “de klant is koning” benadrukt het belang van het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de klant en het leveren van producten en diensten die aan die behoeften voldoen.
In de afgelopen jaren is er daarnaast een groeiende vraag naar een circulaire en duurzame economie ontstaan. Daarvoor is erkenning van het belang van medewerkers als essentiële klanten, een noodzakelijkheid van een succesvol bedrijf.

Het is belangrijk om op te merken dat deze twee principes niet tegenover elkaar staan. Integendeel, het omarmen van beide kan bedrijven helpen om te floreren. Wanneer bedrijven zowel de klant als de medewerker centraal stellen in hun bedrijfsmodel, leidt dit tot een evenwichtige aanpak die zowel werknemers als klanten ten goede komt.

Een bedrijf dat deze aanpak omarmt, heeft een businessmodel waarin de koningin de kleur/cultuur van de onderneming bepaalt. Dit betekent dat het bedrijf zorgt voor een werkomgeving waarin medewerkers worden ondersteund in hun leven, gewaardeerd en betrokken zijn bij het bedrijfsproces. Dit leidt tot een betere retentie van medewerkers, minder ziekteverzuim en een hogere motivatie en productiviteit. Daarnaast zorgt het bedrijf ook voor een uitstekende klantenservice door te luisteren naar de feedback van de klant en hun behoeften centraal te stellen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Als de medewerker de koningin is, leidt dit ook tot een bedrijfscultuur waarin diversiteit, inclusie en gelijkheid belangrijke pijlers zijn. Dit helpt het bedrijf om een breder publiek te bereiken en een positieve reputatie op te bouwen in de samenleving.

Het omarmen van “de klant is koning” en “de medewerker is koningin” levert een evenwichtige aanpak voor bedrijven en medewerkers om te floreren.

Door de klant centraal te stellen in hun bedrijfsmodel, zorgen bedrijven voor een hoge klanttevredenheid en -retentie.

Door de medewerker te erkennen als een essentiële klant, creëren bedrijven een positieve bedrijfscultuur en verbeteren de betrokkenheid en productiviteit van hun medewerkers.

Download jouw Eboek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Download jouw Eboek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ondernemingen met Impact hebben de toekomst.
Hoe sturen op impact, winst en groei?
ESG, CSRD en ESRS is een kans.

27 juni van 13:30 -18:00

Klant is koning en de medewerker koningin

Na veel gesprekken te hebben gevoerd is het tijd om de kennis en ervaringen te delen. In een interactieve sessie gaan we gezamenlijk aan de slag om meer handen en voeten te geven aan de theorie van Het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Managment (IVM).

Een doe-sessie en netwerken in één middag. Elkaar leren kennen en samen ontwerpen hoe een Circulaire en Duurzame economie verder gaat dan alleen het verbeteren van afvalstromen.

Schrijf je in voor onze eerste MetEdith bijeenkomst

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

Harold van Puijenbroek

Hallo!

Login op MetEdith