MetEdith

Intangible Value Management (IVM)

Intangible value wordt steeds vaker gebruikt bij de aankoop of verkoop van ondernemingen om de werkelijke waarde van een onderneming weer te geven. Wij gebruiken IVM om dit te gebruiken bij de besturing van de onderneming, businessdevelopment en innovatie. Het vormt de brug tussen Human Relations en Finance. 

In onze aanpak onderkennen we twee groepen die te maken hebben met Intangible Value: de onderneming en de medewerkers. Hieronder wordt kort ingegaan op deze twee groepen en hoe IVM daarin wordt geplaatst.

MetEdith Intangible Value

voor de onderneming

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, het intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Voor de Werknemer

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

Op de hoogte blijven?

Intangible Value Management
Voor de onderneming

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, het intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Traditioneel richten organisaties zich vooral op het beheren van hun fysieke activa, zoals productiemiddelen en financiële middelen. Echter, in de huidige kenniseconomie en digitale wereld is de immateriële waarde van een bedrijf vaak belangrijker dan de materiële waarde.

Het doel van intangible value management is om de waarde van deze immateriële activa te meten, te ontwikkelen en te beschermen. Zodat de organisatie op lange termijn kan blijven groeien, concurreren en strategische beslissingen kan nemen over hun impact op een duurzame samenleving.

Dit omvat het identificeren van belangrijke immateriële activa, het ontwikkelen van strategieën om deze activa te verbeteren en te beschermen en het meten en rapporteren van de waarde van deze activa..

Intangible Value Management
Voor de Werknemer

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

Zo kan een werknemer die een gezond evenwicht tussen werk en privé kan bewaren en een ondersteunende werkomgeving heeft, meer tijd en energie overhouden voor zijn gezin en persoonlijke relaties. Dit leidt tot een beter emotioneel welzijn en sterkere familierelaties, wat waardevolle immateriële activa zijn.

Een andere immateriële waarde die een bedrijf aan de gezinnen van zijn werknemers kan bieden, is financiële stabiliteit. Door een eerlijke beloning en voordelen te bieden, waaronder gezondheidszorg, pensioenregelingen en energiebijdragen, zorgen bedrijven ervoor dat hun werknemers en hun gezinnen financieel veilig zijn.

Bovendien kunnen bedrijven die prioriteit geven aan de veiligheid en gezondheid van hun werknemers immateriële waarde bieden aan de gezinnen van hun werknemers door een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen die ongevallen en ziekten op het werk helpt voorkomen.

Ten slotte kunnen bedrijven die zich sterk inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid hun werknemersgezinnen immateriële waarde bieden door bij te dragen aan het grotere goed en een positieve invloed op de samenleving uit te oefenen. Dit geeft een gevoel van trots en stimuleert doelgerichtheid in hun werk, wat zich ook vertaalt in meer geluk en voldoening in hun persoonlijke leven.

27 juni van 13:30 -18:00

Klant is koning en de medewerker koningin

Na veel gesprekken te hebben gevoerd is het tijd om de kennis en ervaringen te delen. In een interactieve sessie gaan we gezamenlijk aan de slag om meer handen en voeten te geven aan de theorie van Het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Managment (IVM).

Een doe-sessie en netwerken in één middag. Elkaar leren kennen en samen ontwerpen hoe een Circulaire en Duurzame economie verder gaat dan alleen het verbeteren van afvalstromen.

Schrijf je in voor onze eerste MetEdith bijeenkomst

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

Harold van Puijenbroek

Hallo!

Login op MetEdith