With
employee drive
impact thrives

Gesprek
met
Harold van Puijenbroek

Edith_metrokaart

Connect

Afspraak
maken

Harold van Puijenbroek

Resultaten

Ons verhaal

Over Edith
Community

Samen met Edith naar een circulaire economie

Met Edith community richten we ons op het creëren van impact en bewustzijn rond duurzame bedrijfsvoering door middel van een efficiënt en circulair bedrijfsmodel. We geloven dat het betrekken van ronddenkers en holistische denkers en het trainen van medewerkers in duurzame besluitvorming essentieel is voor het realiseren van deze missie. Door te luisteren naar onze medewerkers en andere belanghebbenden en door middel van Intangible Value Management, willen we organisaties creëren die meer purpose gedreven zijn en waarbij medewerkers een belangrijke rol spelen in het creëren van impact op de maatschappij. Onze focus ligt op het veranderen van resource management naar relation management, het waarderen van bevlogenheid en we streven ernaar om een duurzame impact te maken op de maatschappij en het milieu, terwijl we ondernemingen de keuze geven winstgevend blijven.

Intangible Value Management (IVM)
de onderneming

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Intangible Value Management (IVM)
de Werknemer

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

"Klant is Koning" & "Medewerker Koningin"

Het combineren van deze twee manieren van denken is een opmaat tot een circulaire en duurzame bedrijfsvoering en economie.

Bedrijven hebben altijd geprobeerd om de klant centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. De beroemde uitspraak “de klant is koning” benadrukt het belang van het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de klant en het leveren van producten en diensten die aan die behoeften voldoen. In de afgelopen jaren is er een groeiende vraag naar een circulaire en duurzame economie. Daarvoor is erkenning van het belang van medewerkers als essentiële klanten een noodzakelijkheid van een succesvol bedrijf.

Het is belangrijk om op te merken dat deze twee principes niet tegenover elkaar staan. Integendeel, het omarmen van beide kan bedrijven helpen om te floreren. Wanneer bedrijven zowel de klant als de medewerker centraal stellen in hun bedrijfsmodel, leidt dit tot een evenwichtige aanpak die zowel werknemers als klanten ten goede komt.

Een bedrijf dat deze aanpak omarmt, heeft een businessmodel waarin de koningin de kleur/cultuur van de onderneming bepaalt. Dit betekent dat het bedrijf zorgt voor een werkomgeving waarin medewerkers worden ondersteund in hun leven, gewaardeerd en betrokken zijn bij het bedrijfsproces. Dit leidt tot een betere retentie van medewerkers, minder ziekteverzuim en een hogere motivatie en productiviteit. Daarnaast zorgt het bedrijf ook voor een uitstekende klantenservice door te luisteren naar de feedback van de klant en hun behoeften centraal te stellen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Als de medewerker de koningin is, leidt dit ook tot een bedrijfscultuur waarin diversiteit, inclusie en gelijkheid belangrijke pijlers zijn. Dit helpt het bedrijf om een breder publiek te bereiken en een positieve reputatie op te bouwen in de samenleving.

Klant is koning medewerker koningin

Het omarmen van “de klant is koning” en “de medewerker is koningin” levert een evenwichtige aanpak voor bedrijven en medewerkers om te floreren. 

Door de klant centraal te stellen in hun bedrijfsmodel, zorgen bedrijven voor een hoge klanttevredenheid en -retentie. 

Door de medewerker te erkennen als een essentiële klant, creëren bedrijven een positieve bedrijfscultuur en verbeteren de betrokkenheid en productiviteit van hun medewerkers. 

Methode

In de huidige zakelijke wereld is er een groeiende behoefte aan mensgerichte bedrijfsmodellen.

Dit is waar het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Management (IVM) om de hoek komen kijken.

Wanneer deze twee strategieën gecombineerd worden, bieden ze een krachtige combinatie waarbij de belangen van de werknemers en de maatschappij worden beschermd en de groei van een onderneming bevordert.

Bij een Employee Centric benadering staat de medewerker centraal in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er bijvoorbeeld veel aandacht wordt besteed aan het welzijn, de ontwikkeling en de betrokkenheid van medewerkers. Bedrijven die deze benadering hanteren, zijn vaak bereid om extra te investeren in hun medewerkers, bijvoorbeeld door middel van opleidingen, coaching of een flexibele werkomgeving.

Het doel is om de medewerkers tevreden te stellen, hun potentieel te benutten en hun loyaliteit te vergroten. 

Een Personeelskosten gedreven benadering is gericht op het minimaliseren van de kosten die gepaard gaan met medewerkers. Bedrijven die deze benadering hanteren, richten zich bijvoorbeeld op het reduceren van arbeidskosten, het verminderen van arbeidsvoorwaarden en het vermijden van investeringen in de ontwikkeling van de medewerkers.

 

Het doel is om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden.

Een “personeelskosten gedreven” benadering kan soms nodig zijn bij bedrijven die te maken hebben met financiële uitdagingen, maar kan leiden tot hogere verloopcijfers en een slechte reputatie bij potentiële werknemers.

Het implementeren van een mensgericht bedrijfsmodel en een sterke focus op Intangible Value Management (IVM) is van onschatbare waarde voor een onderneming.

Waar staan we?

De grafiek illustreert de verschillende benaderingen die een onderneming kan kiezen en hoe deze benaderingen kunnen leiden tot verschillende resultaten in termen van personeelsbeleid, financiële prestaties en impact op de maatschappij.

De x-as geeft aan in welke mate de onderneming zich primair richt op personeelskosten minimalisatie versus Employee Centric handelen.

De y-as geeft aan in welke mate de onderneming zich primair richt op winstoptimalisatie versus impact op de maatschappij .

In de linkeronderhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich voornamelijk richten op het minimaliseren van de personeelskosten en gaan hoofdzakelijk voor winstoptimalisatie. Deze ondernemingen hebben weinig aandacht voor de ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers en de impact op de maatschappij.

In de rechteronderhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen in samenhang met winstoptimalisatie. Deze ondernemingen besteden meer aandacht aan de ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers. Hun impact op de maatschappij kan zeer beperkt zijn.

IVM Impact grafiek Edith

In de linkerbovenhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich voornamelijk richten op impact op de maatschappij en het minimaliseren van personeelskosten. Deze ondernemingen besteden veel aandacht aan hun maatschappelijke impact. Hun focus op personeel is minder.

In de rechterbovenhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen en impact op de maatschappij. Deze ondernemingen besteden veel aandacht aan de ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers en impact op de maatschappij. Zij hebben waarschijnlijk hogere kosten en tegelijkertijd creëren zij een hogere waarde voor hun medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel. De Total return on investment is naar mijn mening bij deze bedrijven het hoogst.

Duurzaam & Circulair

Ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen en impact op de maatschappij (rechterbovenhoek van de grafiek) dragen over het algemeen meer bij aan een circulaire en duurzame economie. Dit komt doordat deze ondernemingen een holistische benadering hebben en niet alleen gericht zijn op financiële winst, maar ook op de positieve impact op de maatschappij en het milieu. Dat zien zij ook als winst.

Dit betekent bijvoorbeeld dat deze ondernemingen investeren in duurzame en circulaire productiemethoden en materialen, en dat zij zich inzetten voor bijvoorbeeld het verminderen van hun CO2-uitstoot en het verminderen van afval. Ook hebben zij vaak een open en transparante duurzame bedrijfsvoering, waarbij zij hun klanten, stakeholders en medewerkers actief betrekken bij hun duurzaamheidsinspanningen.

Daarentegen zijn er ondernemingen die zich voornamelijk richten op winstoptimalisatie en personeelskosten minimalisatie (linkeronderhoek van de grafiek) en daardoor minder bijdragen aan een circulaire en duurzame economie, omdat zij wellicht minder investeren in duurzaamheid en maatschappelijke impact.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en hangt alles af van de specifieke sector en bedrijfsactiviteiten. Maar in het algemeen geldt dat ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen samen met impact op de maatschappij, beter gepositioneerd zijn om bij te dragen aan een circulaire en duurzame economie.

Het implementeren van een mensgericht bedrijfsmodel en een sterke focus op Intangible Value Management (IVM) is, naar mijn mening, van onschatbare waarde voor de besturing van een toekomstgerichte duurzame onderneming.

Het luisterverhaal

Podcast

Waarom zijn er eigenlijk organisaties? Waarom zijn er ondernemingen ontstaan? Heel lang geleden bestonden die niet en nu zijn ze niet meer weg te denken.

We kijken niet meer naar wat de mensen willen doen. Het doel van de onderneming is: winst maken, groeien en werkgelegenheid creëren. Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde waarmee ze ooit zijn begonnen.

Met een half miljoen vacatures is er dus een overschot van 2,5 miljoen mogelijk inzetbare mensen. Als je de criteria voor je klanten maar scherp genoeg stelt, dan verkoop je niets meer.

Er zijn nog wel meer mensen die kunnen en willen werken… alleen misschien – en daar komt ie — niet bij jou tegen dezelfde voorwaarden van gisteren.

In deze podcast geeft Harold van Puijenbroek zijn kijk op recruitment. Hoe hij hiermee te maken heeft gekregen en welke verandering hij nodig acht om de arbeidskrapte te verminderen.

Door een inkijk te geven in zijn gedachte over relatie en contact geeft hij een handvatten om snel en effectief nieuwe mensen te vinden en medewerkers te behouden. Dus even serieus over recruitment, waar gaat het over.

Prijs uw banen aan. Dat is wat arbeidsmarketing doet: zorgen dat mensen naar jou toekomen. Marketing speelt met prijs, plaats, propositie en promotie. 

Zodat jij ze die op maat gemaakte abonnementsbundel van diensten kunt verkopen in ruil voor hun inzet. Want dat is wat een baan is voor hen. Een dienstenbundel…

Op de hoogte blijven?
Volg mij

HumanRelations
een strategisch onderdeel van de onderneming​

Ik geloof in een duurzame en circulaire economie en dus de noodzakelijke fluide arbeidsmarkt. Die duurzaamheid bereik je als de onderneming in staat is om de medewerker te leveren wat deze nodig heeft, op een prettige manier het werk kan doen, mag vertrekken, als ambassadeur jouw onderneming in zijn netwerk mag vertegenwoordigen en deze altijd weer bij je terug mag komen. De medewerker is geen resource, maar een klant van de onderneming in het Employee Centric Businessmodel, EmpC-model.

Vertel het verhaal van de werknemer. Met de redenen die jouw medewerkers hebben om ‘s ochtends op te staan en vol energie aan het werk te gaan. Wat beweegt hem of haar om voor jou te werken? Wat biedt jij? Wie zijn deze mensen en waar bevinden zij zich ? Wat is hun omgeving, wat vinden ze, wat horen, zien, voelen en denken ze. Vertel je verhaal via kanalen die zij horen en zien. Hoe past dit allemaal in de huidige organisatie?

Dit geeft je niet alleen inzicht in wat je levert en wat je ervoor terugkrijgt, maar ook hoe je de relatie met je medewerkers onderhoudt en via welke kanalen je in contact blijft met de medewerkers. Het maakt dus niet uit of deze bij je werken, zijn vertrokken of gaan beginnen.

Zo verandert #HumanResource naar #HumanRelations

meer dan 25 jaar ervaring

next@metEdith.com

©Harold van Puijenbroek 2022

27 juni van 13:00 -17:00

Klant is koning en de medewerker koningin

Na veel gesprekken te hebben gevoerd is het tijd om de kennis en ervaringen te delen. In een interactieve sessie gaan we gezamenlijk aan de slag om meer handen en voeten te geven aan de theorie van Het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Managment (IVM).

Een doe-sessie en netwerken in één middag. Elkaar leren kennen en samen ontwerpen hoe een Circulaire en Duurzame economie verder gaat dan alleen het verbeteren van afvalstromen.

Schrijf je in voor onze eerste MetEdith bijeenkomst

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Voer een nummer in van 1 tot 4.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Edith Koning schaken

Intangible Value Management (IVM)
de onderneming

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Traditioneel richten organisaties zich vooral op het beheren van hun fysieke activa, zoals productiemiddelen en financiële middelen. Echter, in de huidige kenniseconomie en digitale wereld is de immateriële waarde van een bedrijf vaak belangrijker dan de materiële waarde.

Het doel van intangible value management is om de waarde van deze immateriële activa te meten, te ontwikkelen en te beschermen, zodat de organisatie op lange termijn kan blijven groeien en concurreren in de verschillende markten en strategische beslissingen nemen over hun impact en bijdrage aan een duurzame samenleving.

Dit omvat het identificeren van belangrijke immateriële activa, het ontwikkelen van strategieën om deze activa te verbeteren en te beschermen en het meten en rapporteren van de waarde van deze activa aan de belanghebbenden van de organisatie.

Intangible Value Management (IVM)
de Werknemer

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

Zo kan een werknemer die een gezond evenwicht tussen werk en privé kan bewaren en een ondersteunende werkomgeving heeft, meer tijd en energie overhouden voor zijn gezin en persoonlijke relaties. Dit leidt tot een beter emotioneel welzijn en sterkere familierelaties, wat waardevolle immateriële activa zijn.

Een andere immateriële waarde die een bedrijf aan de gezinnen van zijn werknemers kan bieden, is financiële stabiliteit. Door een eerlijke beloning en voordelen te bieden, waaronder gezondheidszorg en pensioenregelingen en energiebijdrage zorgen bedrijven ervoor dat hun werknemers en hun gezinnen financieel veilig zijn.

Bovendien kunnen bedrijven die prioriteit geven aan de veiligheid en gezondheid van hun werknemers immateriële waarde bieden aan de gezinnen van hun werknemers door een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen die ongevallen en ziekten op het werk helpt voorkomen.

Ten slotte kunnen bedrijven die zich sterk inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid hun werknemersgezinnen immateriële waarde bieden door bij te dragen aan het grotere goed en een positieve invloed op de samenleving uit te oefenen. Dit geeft een gevoel van trots en stimuleert doelgerichtheid in hun werk, wat zich ook vertaalt in meer geluk en voldoening in hun persoonlijke leven.

Kortom, de immateriële activa en waarde die een bedrijf aan de gezinnen van zijn werknemers biedt, omvat een beter evenwicht tussen werk en privéleven, emotioneel welzijn, financiële stabiliteit, veiligheid en gezondheid op de werkplek en een gevoel van doelgerichtheid door maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid.