MetEdith

De Impact Matrix van MetEdith: Een Krachtig Instrument voor Duurzaam en Circulair Ondernemen

In de wereld van het moderne ondernemen is er een groeiende erkenning van het belang van maatschappelijke impact en het centraal stellen van medewerkers. Ondernemingen streven naar duurzaamheid en willen positieve verandering teweegbrengen in de samenleving. Dit al of niet gedwongen door markt of wetgeving. In deze context is de MetEdith Impact Matrix een krachtig instrument dat ondernemingen helpt hun positie te analyseren en strategische beslissingen te nemen. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op de Impact Matrix en ontdekken hoe het kan bijdragen aan duurzaam ondernemen.

Wat is de MetEdith Impact Matrix?

Impact Matrix MetEdith

Het is een instrument dat ondernemingen helpt hun positie te bepalen op basis van twee cruciale variabelen:

  • de mate waarin ze hun medewerkers centraal stellen en
  • hun focus op maatschappelijke impact.

Door deze twee variabelen te combineren, ontstaan er negen kwadranten die verschillende benaderingen van ondernemen weergeven. Hieronder noemen we de 4 uitersten.

De vier uiterste kwadranten

  1. C3: Employee-centric & Impact-driven In dit kwadrant bevinden zich ondernemingen die hun medewerkers centraal stellen en zich richten op het creëren van maatschappelijke impact. Ze behandelen medewerkers als klanten en hebben doelen die verder gaan dan winstmaximalisatie. Deze bedrijven begrijpen dat betrokken, tevreden medewerkers de sleutel zijn tot duurzaam succes.
  2. A3: Employee-centric & Profit-driven Ondernemingen in dit kwadrant erkennen ook de waarde van hun medewerkers, maar hebben winstmaximalisatie als hun primaire doel. Ze behandelen medewerkers nog steeds als klanten, maar financiële resultaten staan op de voorgrond. Deze bedrijven begrijpen het belang van betrokkenheid van medewerkers, maar zetten winst voorop.
  3. C1: Cost-centric & Impact-driven In dit kwadrant vinden we ondernemingen die kostenbewust zijn, maar tegelijkertijd een sterke focus hebben op maatschappelijke impact. Ze streven naar winst, maar hebben ook oog voor sociale en milieudoelstellingen. Deze bedrijven zien medewerkers als kostenresources, maar begrijpen het belang van duurzaamheid en hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij.
  4. A1: Cost-centric & Profit-driven Ondernemingen in dit kwadrant zien medewerkers voornamelijk als kostenresources en hebben winstmaximalisatie als hun belangrijkste doel. Ze hebben beperkte aandacht voor maatschappelijke impact en richten zich hoofdzakelijk op financiële resultaten. Deze bedrijven missen vaak de kans om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid te integreren in hun bedrijfsmodel.

De Impact Matrix van MetEdith is een waardevol instrument voor ondernemingen die duurzaamheid en maatschappelijke impact willen integreren in hun bedrijfsvoering. Door de medewerkers centraal te stellen en aandacht te hebben voor maatschappelijke impact, kunnen bedrijven een positieve verandering teweegbrengen en tegelijkertijd hun concurrentievoordeel vergroten. De Impact Matrix biedt inzicht, richting en een kader voor strategische besluitvorming. Het stelt ondernemingen in staat om hun positie te analyseren, hun koers aan te passen en duurzaam succes te realiseren in een steeds veranderende wereld.

De Impact Matrix biedt diverse voordelen en kan op verschillende manieren worden toegepast

  1. Inzicht in de huidige positie: Ondernemingen kunnen de Impact Matrix gebruiken om hun huidige positie te beoordelen en te begrijpen welk kwadrant ze momenteel beslaan. Dit inzicht helpt bij het identificeren van sterke punten en verbeterpunten.
  2. Sturen naar de gewenste positie: Met behulp van de Impact Matrix kan het management de gewenste positie van de onderneming bepalen. Door te bepalen waar ze willen staan op de variabelen, kunnen ze gerichte strategische beslissingen nemen om de gewenste positie te bereiken.
  3. Externe perceptie begrijpen: De Impact Matrix helpt ondernemingen te begrijpen hoe ze worden gezien door externe belanghebbenden, zoals klanten, arbeidsmarkt, vakbonden en belangengroepen. Dit inzicht helpt bij het vormgeven van de bedrijfsreputatie en het bouwen van sterke relaties met belangrijke stakeholders.
  4. Afstemming met belangengroepen: De Impact Matrix maakt het mogelijk om de wensen van belangengroepen te identificeren. Door te begrijpen wat belangengroepen willen, kan de onderneming haar strategieën en doelen beter afstemmen op de verwachtingen en behoeften van deze stakeholders.

Conclusie

Door de Impact Matrix te gebruiken, kunnen we bouwen aan een duurzame en circulaire toekomst. Het is een instrument dat management in staat stelt om de kracht van diversiteit te benutten en duurzaam succes te bereiken.

Ik wil meer weten en aan de slag

Share op social media

Impact Matrix MetEdith world

Hallo!

Login op MetEdith