MetEdith

Wat speelt er…

De Medewerker ImpactDialoog

MetEdith-ImpactDialoog

Meer dan een goed gesprek

Weten wat leeft er onder jouw medewerkers

In een wereld waar bedrijven voortdurend worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en kansen, is het essentieel dat ze zich niet alleen richten op financiële prestaties, maar ook op de bredere impact die ze hebben. Dit is waar de Impact Dialoog, de Impact Matrix, en de diepgaande analyse van essentiële bedrijfsaspecten een cruciale rol spelen.

De Impact Dialoog is niet zomaar een gesprek; het is een fundamentele verschuiving in hoe een organisatie zichzelf ziet en opereert. Het gaat over het openen van kanalen voor eerlijke en transparante communicatie binnen een organisatie, waarbij elk individu wordt aangemoedigd om zijn of haar stem te laten horen.

Met de ImpactDialoog van de medewerker als basis voor behouden, binden en boeien.

De Medewerkers ImpactDialoog biedt inzicht in wat impact betekent voor de individuen binnen je teams.

Dat maakt het mogelijk te sturen naar een balans tussen de cultuur binnen de onderneming en de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

MetEdith-ImpactDialoog2

Wat gaan we doen

In een interactieve sessie van 3 uur gaan we gezamenlijk op zoek naar de belangrijkste doelen, drijfveren en uitdagingen waar jullie community belang bij heeft.

Dit doen we door na te gaan welke uitdagingen de medewerkers hebben in hun leven, welke oplossingen daarvoor zijn en hoe die ondersteund kunnen worden door jouw onderneming. Het levert een basis overzicht voor de vervolgstappen waarin de onderneming als community duidelijke keuzes maakt en deze communiceert; zowel intern als op de B2B- en arbeidsmarkt. 

Kom meer te weten over hoe ervaren impactadviseurs op zoek naar wat impact voor medewerkers betekent.

Wat is een interactieve sessie en groepsdiscussie die de intrinsieke motivaties onthullen die de persoonlijke en professionele paden van medewerkers sturen?

Wat levert het jullie op?

 

Een vrijblijvend gesprek over impact, de basis van een duurzame onderneming

Hallo!

Login op MetEdith