MetEdith naar een circulaire economie

MetEdith new economy

Een fris, nieuw en innovatie perspectief met aandacht voor
Impact, Menswaarde, Reputatie, Retentie en Recruitment

De visie van Harold van Puijenbroek

Klant is Koning & Medewerker Koningin

Klant is koning & medewerker koningin sluit aan bij het ontwikkelen van maatschappelijke impact. Door middel van een circulaire en duurzame bedrijfsvoering en economie.

Bedrijven hebben altijd geprobeerd om de klant centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. De beroemde uitspraak “de klant is koning” benadrukt het belang van het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de klant en het leveren van producten en diensten die aan die behoeften voldoen.

Intangible Value Management (IVM)

Intangible value wordt steeds vaker gebruikt bij de aankoop of verkoop van ondernemingen om de werkelijke waarde van een onderneming weer te geven. Wij gebruiken IVM om dit te gebruiken bij de besturing van de onderneming, businessdevelopment en innovatie. Het vormt de brug tussen Human Relations en Finance. 

In onze aanpak onderkennen we twee groepen die te maken hebben met Intangible Value: de onderneming en de medewerkers. Hieronder wordt kort ingegaan op deze twee groepen en hoe IVM daarin wordt geplaatst.

MetEdith Intangible Value

voor de onderneming

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, het intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Voor de Werknemer

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

Empathic Finance

Er is een groeiende behoefte aan mensgerichte bedrijfsmodellen. Dit is waar het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Management (IVM) om de hoek komen kijken. Samen Empathic Finance.

Wanneer deze twee strategieën gecombineerd worden, bieden ze een krachtige combinatie waarbij de belangen van de werknemers en de maatschappij worden beschermd en de groei van een onderneming bevordert.

De Impact Matrix

Een Krachtig Instrument Voor Duurzaam En Circulair Ondernemen.

In de wereld van het moderne ondernemen is er een groeiende erkenning van het belang van maatschappelijke impact en het centraal stellen van medewerkers.

Ondernemingen streven naar duurzaamheid en willen positieve verandering teweegbrengen in de samenleving. Dit al of niet gedwongen door markt of wetgeving.

In deze context is de MetEdith Impact Matrix een krachtig instrument dat ondernemingen helpt hun positie te analyseren en strategische beslissingen te nemen. 

Impact Matrix MetEdith Harold

Duurzaam & Circulair

Ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen en impact op de maatschappij (rechterbovenhoek van de grafiek) dragen meer bij aan een circulaire en duurzame economie. Dit komt doordat deze ondernemingen een holistische benadering hebben en zich naast financiële winst, ook richten op de positieve impact op de maatschappij en het milieu. Dat zien zij ook als winst.

Dit betekent bijvoorbeeld dat deze ondernemingen investeren in duurzame en circulaire productiemethoden en materialen, en dat zij zich inzetten voor bijvoorbeeld het verminderen van hun CO2-uitstoot en het verminderen van afval. Ook hebben zij vaak een open en transparante duurzame bedrijfsvoering, waarbij zij hun klanten, stakeholders en medewerkers actief betrekken bij hun duurzaamheidsinspanningen. Zij zien hun medewerkers niet meer als een resource, maar als een klant van de onderneming waardoor zij zich gehoord, begrepen en geholpen voelen. Samen werken zij aan een geloofwaardig en realistisch plan voor de toekomst.

Daarentegen zijn er ondernemingen die zich voornamelijk richten op winstoptimalisatie en personeelskosten minimalisatie (linkeronderhoek van de grafiek) en daardoor minder bijdragen aan een circulaire en duurzame economie, omdat zij wellicht minder investeren in duurzaamheid en maatschappelijke impact. Dat hoeft op korte termijn geen probleem te zijn, echter breekt dit in de toekomst op doordat er onvoldoende klanten bij hen willen kopen en geen medewerkers daar meer willen werken.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en hangt alles af van de specifieke sector en bedrijfsactiviteiten. Maar in het algemeen geldt dat ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen samen met impact op de maatschappij, beter gepositioneerd zijn om bij te dragen aan een circulaire en duurzame economie.

Het implementeren van een mensgericht bedrijfsmodel en een sterke focus op Intangible Value Management (IVM) is, naar mijn mening, van onschatbare waarde voor de besturing van een toekomstgerichte duurzame onderneming.

Het luisterverhaal

Podcast

Waarom zijn er eigenlijk organisaties? Waarom zijn er ondernemingen ontstaan? Heel lang geleden bestonden die niet en nu zijn ze niet meer weg te denken.

We kijken niet meer naar wat de mensen willen doen. Het doel van de onderneming is: winst maken, groeien en werkgelegenheid creëren. Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde waarmee ze ooit zijn begonnen.

Met een half miljoen vacatures is er dus een overschot van 2,5 miljoen mogelijk inzetbare mensen. Als je de criteria voor je klanten maar scherp genoeg stelt, dan verkoop je niets meer.

Er zijn nog wel meer mensen die kunnen en willen werken… alleen misschien – en daar komt ie — niet bij jou tegen dezelfde voorwaarden van gisteren.

Ebook - Download

Op de hoogte blijven?
meer dan 25 jaar ervaring

Klant Is Koning & Medewerker Koningin

Klant is koning & medewerker koningin sluit aan bij het ontwikkelen van maatschappelijke impact. Door middel van een circulaire en duurzame bedrijfsvoering en economie.

Bedrijven hebben altijd geprobeerd om de klant centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. De beroemde uitspraak “de klant is koning” benadrukt het belang van het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van de klant en het leveren van producten en diensten die aan die behoeften voldoen.
In de afgelopen jaren is er daarnaast een groeiende vraag naar een circulaire en duurzame economie ontstaan. Daarvoor is erkenning van het belang van medewerkers als essentiële klanten, een noodzakelijkheid van een succesvol bedrijf.

Het is belangrijk om op te merken dat deze twee principes niet tegenover elkaar staan. Integendeel, het omarmen van beide kan bedrijven helpen om te floreren. Wanneer bedrijven zowel de klant als de medewerker centraal stellen in hun bedrijfsmodel, leidt dit tot een evenwichtige aanpak die zowel werknemers als klanten ten goede komt.

Een bedrijf dat deze aanpak omarmt, heeft een businessmodel waarin de koningin de kleur/cultuur van de onderneming bepaalt. Dit betekent dat het bedrijf zorgt voor een werkomgeving waarin medewerkers worden ondersteund in hun leven, gewaardeerd en betrokken zijn bij het bedrijfsproces. Dit leidt tot een betere retentie van medewerkers, minder ziekteverzuim en een hogere motivatie en productiviteit. Daarnaast zorgt het bedrijf ook voor een uitstekende klantenservice door te luisteren naar de feedback van de klant en hun behoeften centraal te stellen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Als de medewerker de koningin is, leidt dit ook tot een bedrijfscultuur waarin diversiteit, inclusie en gelijkheid belangrijke pijlers zijn. Dit helpt het bedrijf om een breder publiek te bereiken en een positieve reputatie op te bouwen in de samenleving.

Het omarmen van “de klant is koning” en “de medewerker is koningin” levert een evenwichtige aanpak voor bedrijven en medewerkers om te floreren.

Door de klant centraal te stellen in hun bedrijfsmodel, zorgen bedrijven voor een hoge klanttevredenheid en -retentie.

Door de medewerker te erkennen als een essentiële klant, creëren bedrijven een positieve bedrijfscultuur en verbeteren de betrokkenheid en productiviteit van hun medewerkers.

Intangible Value Management
Voor de onderneming

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, het intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Traditioneel richten organisaties zich vooral op het beheren van hun fysieke activa, zoals productiemiddelen en financiële middelen. Echter, in de huidige kenniseconomie en digitale wereld is de immateriële waarde van een bedrijf vaak belangrijker dan de materiële waarde.

Het doel van intangible value management is om de waarde van deze immateriële activa te meten, te ontwikkelen en te beschermen. Zodat de organisatie op lange termijn kan blijven groeien, concurreren en strategische beslissingen kan nemen over hun impact op een duurzame samenleving.

Dit omvat het identificeren van belangrijke immateriële activa, het ontwikkelen van strategieën om deze activa te verbeteren en te beschermen en het meten en rapporteren van de waarde van deze activa..

Intangible Value Management
Voor de Werknemer

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

Zo kan een werknemer die een gezond evenwicht tussen werk en privé kan bewaren en een ondersteunende werkomgeving heeft, meer tijd en energie overhouden voor zijn gezin en persoonlijke relaties. Dit leidt tot een beter emotioneel welzijn en sterkere familierelaties, wat waardevolle immateriële activa zijn.

Een andere immateriële waarde die een bedrijf aan de gezinnen van zijn werknemers kan bieden, is financiële stabiliteit. Door een eerlijke beloning en voordelen te bieden, waaronder gezondheidszorg, pensioenregelingen en energiebijdragen, zorgen bedrijven ervoor dat hun werknemers en hun gezinnen financieel veilig zijn.

Bovendien kunnen bedrijven die prioriteit geven aan de veiligheid en gezondheid van hun werknemers immateriële waarde bieden aan de gezinnen van hun werknemers door een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen die ongevallen en ziekten op het werk helpt voorkomen.

Ten slotte kunnen bedrijven die zich sterk inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid hun werknemersgezinnen immateriële waarde bieden door bij te dragen aan het grotere goed en een positieve invloed op de samenleving uit te oefenen. Dit geeft een gevoel van trots en stimuleert doelgerichtheid in hun werk, wat zich ook vertaalt in meer geluk en voldoening in hun persoonlijke leven.

Empathic Finance

Er is een groeiende behoefte aan mensgerichte bedrijfsmodellen. Dit is waar het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Management (IVM) om de hoek komen kijken.

Wanneer deze twee strategieën gecombineerd worden, bieden ze een krachtige combinatie waarbij de belangen van de werknemers en de maatschappij worden beschermd en de groei van een onderneming bevordert.

Bij een Employee Centric benadering staat de medewerker centraal in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er bijvoorbeeld veel aandacht wordt besteed aan het welzijn, de ontwikkeling en de betrokkenheid van medewerkers. Bedrijven die deze benadering hanteren, zijn vaak bereid om extra te investeren in hun medewerkers, bijvoorbeeld door middel van opleidingen, coaching of een flexibele werkomgeving.

Het doel is om de medewerkers tevreden te stellen, hun potentieel te benutten en hun loyaliteit te vergroten.

Een “personeelskosten gedreven” benadering is gericht op het minimaliseren van de kosten die gepaard gaan met medewerkers. Bedrijven die deze benadering hanteren, richten zich bijvoorbeeld op het reduceren van arbeidskosten, het verminderen van arbeidsvoorwaarden en het vermijden van investeringen in de ontwikkeling van de medewerkers.

Het doel is om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden.

Een “personeelskosten gedreven” benadering kan soms nodig zijn bij bedrijven die te maken hebben met financiële uitdagingen, maar leidt tot hogere verloopcijfers en een slechte reputatie bij potentiële werknemers.

Het implementeren van een mensgericht bedrijfsmodel en een sterke focus op Intangible Value Management (IVM) is van onschatbare waarde voor een onderneming geworden.

De Impact Matrix

Een Krachtig Instrument voor Duurzaam en Circulair Ondernemen.

In de wereld van het moderne ondernemen is er een groeiende erkenning van het belang van maatschappelijke impact en het centraal stellen van medewerkers. Ondernemingen streven naar duurzaamheid en willen positieve verandering teweegbrengen in de samenleving. Dit al of niet gedwongen door markt of wetgeving. In deze context is de MetEdith Impact Matrix een krachtig instrument dat ondernemingen helpt hun positie te analyseren en strategische beslissingen te nemen. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op de Impact Matrix en ontdekken hoe het kan bijdragen aan duurzaam ondernemen.

Wat is de Impact Matrix?
Het is een instrument dat ondernemingen helpt hun positie te bepalen op basis van twee cruciale variabelen:
• de mate waarin ze hun medewerkers centraal stellen en
• hun focus op maatschappelijke impact.

Door deze twee variabelen te combineren, ontstaan er negen kwadranten die verschillende benaderingen van ondernemen weergeven. Hieronder noemen we de 4 uitersten.

De vier uiterste kwadranten
Employee-centric & Impact-driven In dit kwadrant bevinden zich ondernemingen die hun medewerkers centraal stellen en zich richten op het creëren van maatschappelijke impact. Ze behandelen medewerkers als klanten en hebben doelen die verder gaan dan winstmaximalisatie. Deze bedrijven begrijpen dat betrokken, tevreden medewerkers de sleutel zijn tot duurzaam succes.

Employee-centric & Profit-driven
Ondernemingen in dit kwadrant erkennen ook de waarde van hun medewerkers, maar hebben winstmaximalisatie als hun primaire doel. Ze behandelen medewerkers nog steeds als klanten, maar financiële resultaten staan op de voorgrond. Deze bedrijven begrijpen het belang van betrokkenheid van medewerkers, maar zetten winst voorop.

Cost-centric & Impact-driven
In dit kwadrant vinden we ondernemingen die kostenbewust zijn, maar tegelijkertijd een sterke focus hebben op maatschappelijke impact. Ze streven naar winst, maar hebben ook oog voor sociale en milieudoelstellingen. Deze bedrijven zien medewerkers als kostenresources, maar begrijpen het belang van duurzaamheid en hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij.

Cost-centric & Profit-driven
Ondernemingen in dit kwadrant zien medewerkers voornamelijk als kostenresources en hebben winstmaximalisatie als hun belangrijkste doel. Ze hebben beperkte aandacht voor maatschappelijke impact en richten zich hoofdzakelijk op financiële resultaten. Deze bedrijven missen vaak de kans om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid te integreren in hun bedrijfsmodel.

Conclusie
De MetEdith Impact Matrix is een instrument voor ondernemingen die duurzaamheid en maatschappelijke impact willen integreren in hun bedrijfsvoering. Door de medewerkers centraal te stellen en aandacht te hebben voor maatschappelijke impact, kunnen bedrijven een positieve verandering teweegbrengen en tegelijkertijd hun concurrentievoordeel vergroten.

De Impact Matrix biedt inzicht, richting en een kader voor strategische besluitvorming. Het stelt ondernemingen in staat om hun positie te analyseren, hun koers aan te passen en duurzaam succes te realiseren in een steeds veranderende wereld.

Ondernemingen met Impact hebben de toekomst.
Hoe sturen op impact, winst en groei?
ESG, CSRD en ESRS is een kans.

27 juni van 13:30 -18:00

Klant is koning en de medewerker koningin

Na veel gesprekken te hebben gevoerd is het tijd om de kennis en ervaringen te delen. In een interactieve sessie gaan we gezamenlijk aan de slag om meer handen en voeten te geven aan de theorie van Het Employee Centric Businessmodel (EmpC-model) en Intangible Value Managment (IVM).

Een doe-sessie en netwerken in één middag. Elkaar leren kennen en samen ontwerpen hoe een Circulaire en Duurzame economie verder gaat dan alleen het verbeteren van afvalstromen.

Schrijf je in voor onze eerste MetEdith bijeenkomst

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Voer een nummer in van 1 tot 4.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Harold van Puijenbroek