MetEdith

Balans tussen Impact en Employee Centric

De grafiek hieronder illustreert de verschillende benaderingen die een onderneming kan kiezen en hoe deze benaderingen kunnen leiden tot verschillende resultaten in termen van personeelsbeleid, financiële prestaties en impact op de maatschappij.

Impact Matrix MetEdith Harold
Impact grafiek MetEdith

De x-as geeft aan in welke mate de onderneming zich primair richt op personeelskosten minimalisatie versus Employee Centric handelen.

De y-as geeft aan in welke mate de onderneming zich primair richt op winstoptimalisatie versus impact op de maatschappij.

In de linkeronderhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich voornamelijk richten op het minimaliseren van de personeelskosten en gaan hoofdzakelijk voor winstoptimalisatie. Deze ondernemingen hebben weinig aandacht voor de ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers en de impact op de maatschappij.

In de rechteronderhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen in samenhang met winstoptimalisatie. Deze ondernemingen besteden meer aandacht aan de ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers. Hun impact op de maatschappij kan zeer beperkt zijn.

In de linkerbovenhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich voornamelijk richten op impact op de maatschappij en het minimaliseren van personeelskosten. Deze ondernemingen besteden veel aandacht aan hun maatschappelijke impact. Hun focus op personeel is minder.

In de rechterbovenhoek van de grafiek bevinden zich de ondernemingen die zich richten op Employee Centric handelen en impact op de maatschappij. Deze ondernemingen besteden veel aandacht aan de ontwikkeling en het welzijn van hun medewerkers en impact op de maatschappij. Zij hebben waarschijnlijk hogere kosten en tegelijkertijd creëren zij een hogere waarde voor hun medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel. De Total return on investment is naar mijn mening bij deze bedrijven het hoogst.

Share op social media

Impact Matrix MetEdith Harold

Hallo!

Login op MetEdith