MetEdith

Podcast: Puzzelen met Judith Webber

Door zelf te ploeteren ervaarde onze gast en HR mindshift spreekster Judith Webber dat mensen niet in hokjes passen. Een organogram en afgesloten kamertjes bevorderen de prestaties van medewerkers doorgaans niet, laat staan de gezelligheid en plezier die velen ook willen vinden op hun werkplek. Wij gingen in gesprek over wat HR daarin kan betekenen.

Door zelf te ploeteren ervaarde onze gast en HR mindshift spreekster Judith Webber dat mensen niet in hokjes passen. Een organogram en afgesloten kamertjes bevorderen de prestaties van medewerkers doorgaans niet, laat staan de gezelligheid en plezier die velen ook willen vinden op hun werkplek. Daarnaast is het problematisch om het werk op te delen en uitwisselbaar te maken, passend bij de expertise en intrinsieke motivatie van mensen. Zij bereiken elkaar dan niet met hun zoekvraag, of wat ze te bieden hebben om de doelstellingen, ook voor de organisatie, te bereiken.

Want je talent wil ergens heen, maar wordt tegengehouden omdat je aan het ploeteren bent. Veelal tracht men de verwachting waar te maken, zoals alles wat in de functiebeschrijving beschreven staat en allemaal door jouw beschikbare kennis en expertise ingevuld dient te worden. Judith ziet een sprong in effectiviteit en werkgeluk voor zich door het werk op te knippen en de stukjes werk toe te bedelen aan de juiste experts die daar ook de intrinsieke motivatie voor hebben om dat succesvol af te ronden. Dat vraagt om een andere mindset. Het begon toen Judith er bij toeval achter kwam dat haar collega op hun kamer stukjes werk wél super vond om te doen. Wat zou er gebeuren als we in staat zijn het zo in te richten dat eenieder in zijn of haar kracht werkt? Door een verdieping op wat Judith ‘jobcrafting’ noemt; eraf snijden waar de passie niet ligt en erbij plussen waar je wel goed in bent en energie uit wordt gehaald.

Wat zijn de belemmeringen? Staan functiebeschrijvingen te vast of zijn medewerkers te weinig bewust waarom ze doen wat ze doen? Durven ze hun tekortkomingen te erkennen en uit te spreken? Ook sollicitanten zijn nog teveel bezig met; willen ze mij? Judith zet zich ook in om bij HR de schroom van zich af te werpen en hen in staat te stellen om vanuit hun interne HR rol pal te gaan staan voor hun visie. Strategie die ook bedrijfsmatige doelen als hogere productiviteit, lager verzuim, minder verloop stimuleert. Ze ziet nog te vaak HR professionals waarvan de functienaam business partnering suggereert, maar die in de praktijk niet als strategisch partner worden gezien. In deze podcast bespreken we hoe en waarom HR een strategische positie in de organisatie afdwingt en werkgeluk mogelijk maakt.

Share op social media

MetEdith Podcast icon

Hallo!

Login op MetEdith