MetEdith

De MetEdith Impact Matrix en de arbeidsmarkt

Eens te meer wordt bevestigd dat de jongere generaties een sterke voorkeur hebben voor bedrijven met een duidelijke visie op maatschappelijke impact. Hoewel dit niet voor iedereen geldt, is het belangrijk om dit in gedachten te houden als je op zoek bent naar enthousiaste en bevlogen medewerkers op de arbeidsmarkt en mensen wilt behouden voor de onderneming. We maken een onderverdeling van de mensen op de arbeidsmarkt in verschillende groepen en dit biedt interessante mogelijkheden.

Wat is de MetEdith Impact Matrix?

Het is een instrument dat ondernemingen helpt hun positie te bepalen op basis van twee cruciale variabelen:

  • de mate waarin ze hun medewerkers centraal stellen en
  • hun focus op maatschappelijke impact.

Impact Matrix MetEdith genearaties

Door deze twee variabelen te combineren, ontstaan er een overzicht over benaderingen van ondernemen tov de arbeidsmarkt. Hieronder noemen we de drie voornaamste groepen.

De “groenen” of Generatie Z en Alpha

Zij zijn gepassioneerd over ondernemingen in de kwadranten C2, C3, B3 van de Impact Matrix. Zij willen graag een aanzienlijke impact maken op de maatschappij en streven naar een betere toekomst voor iedereen. Het zijn de mensen die geloven in het potentieel van ondernemingen en de noodzaak dat zij een positieve verandering teweeg te (moeten)brengen. Zij zien zich veel meer als klant dan als medewerker van de onderneming: “Wat biedt de onderneming hun en de maatschappij”.

De Pragmatische generatie en generatie Y(Millenials)

Dit is een groep die de impact op de maatschappij weliswaar belangrijk vindt, maar is opgegroeid onder het motto: “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Zij bevinden zich in de kwadranten C1, B2 en A3 van de Impact Matrix. Hoewel ze bescheiden zijn, erkennen ze de waarde van maatschappelijke impact, hun positie ten opzichte van de werkgever en zijn ze bereid om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld als de werkgever daarin wil voorzien.

Generatie X

Dit is een ervaren groep die al geruime tijd meedraait in de economie waar winst en groei van de onderneming als belangrijkste doelstellingen werden gezien; “De klant is koning”. Deze groep bevindt zich voornamelijk in de kwadranten B1, A2 en A2 van de Impact Matrix. Ze hebben een schat aan ervaring, begrijpen het belang van bedrijfsgroei en gaan hiervoor. Ze staan soms open voor het idee dat maatschappelijke impact een waardevolle toevoeging kan zijn.

Bevlogenheid

Als onderneming is het van essentieel belang om te weten welke groep medewerkers aan boord zijn en gezamenlijk werken aan de doelstellingen van de onderneming. Iedere groep behoeft een andere relatie en ondersteuning in privé- en werkende leven. De Impact Matrix biedt hiervoor een krachtig instrument om een strategie te ontwikkelen en te onderhouden die past bij de specifieke kenmerken en behoeften van de medewerkers. Het stelt het management in staat om de juiste koers te varen en een omgeving te creëren waarin medewerkers betrokken, geïnspireerd en bevlogen zijn.

Conclusie

Door de Impact Matrix te gebruiken, kunnen we bruggen slaan tussen verschillende generaties, waarden en gezamenlijk streven naar een betere toekomst. Het is een instrument dat management in staat stelt om de kracht van diversiteit en inclusie te benutten en duurzaam succes te bereiken.

Ik wil meer weten en aan de slag

Share op social media

Impact Matrix MetEdith world generatie

Hallo!

Login op MetEdith