MetEdith

Een Gids voor ESG-Managers, CFO’s en HR-Directeuren

Integratie in 6 stappen van het Employee Centric Business Model in ESRS S1

Duurzaamheid is niet meer een optioneel extraatje, maar een essentieel onderdeel van een succesvolle bedrijfsstrategie geworden. Vanuit de EU is daarnaast sinds 2024 verplichte rapportage verbonden aan duurzaam ondernemen. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) stellen steeds verdergaande voorwaarden over de manier waarop bedrijven over hun sociale impact rapporteren. Dit kan voor organisaties uitdagend zijn. ESG-managers, CFO’s en HR-directeuren kunnen echter aan deze normen voldoen en tegelijkertijd de bedrijfsprestaties verbeteren, door het integreren van een Employee Centric Business Model (EmpC).

De Kern van het Employee Centric Business Model

Het EmpC legt de cruciale rol van medewerkers in de bedrijfsvoering bloot. Het streeft naar het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, betrokken en ontwikkeld voelen. Dit model past naadloos bij de ESRS S1-normen, die bedrijven verplichten om uitgebreid te rapporteren over hun sociale impact, inclusief aspecten zoals diversiteit, arbeidsomstandigheden en werknemersontwikkeling.

Stap 1: Identificatie van de standaard ESRS S1 Datapunten

De eerste stap is het inventariseren van de vastgestelde ESRS S1-datapunten. Denk hierbij aan werknemersaantallen, diversiteit, loonkloof, opleiding, arbeidsomstandigheden en werknemerstevredenheid. Het is belangrijk om te bepalen welke van de datapunten relevant zijn en op prioriteit te ordenen.

Stap 2: Identificatie van de Empc Datapunten

Het rapport gaat uit van dubbele materialiteit. Dat wil zeggen dat het niet alleen naar de invloed van verandering op je bedrijf kijkt, maar ook wat de invloed van het handelen op de omgeving is. Voor een breder inzicht in die invloed maken wij gebruik van de EmpC analyse en datapunten.

Het implementeren van het EmpC gaat dus een stap verder. In deze 2e stap inventariseer je relevante EmpC-datapunten die betrekking hebben op de werkelijke problemen en uitdagingen in het leven van de medewerkers en dus de maatschappij. Uitdagingen die de organisatie voor hen kan oplossen. Dit kan ontzettend uiteenlopend en verrassend zijn en komt vaak naar voren tijdens interactieve sessie en persoonlijke interviews met medewerkers.

Stap 3: Huidige Praktijken Beoordelen (GAP-analyse)

Je kunt vervolgens de huidige bedrijfspraktijken evalueren tegen deze datapunten. Het is belangrijk om te beoordelen in hoeverre de impact materialiteit van de onderneming, bijv. in het huidige personeelsbeleid, al voldoet aan de normen van ESRS S1 en de ervaring van de medewerker.

Stap 4: Toepassen van EmpC-principes door de dialoog te starten

Vervolgens is het van belang de principes van het EmpC toe te passen. Dit betekent investeren in bijv. werknemersontwikkeling, het bevorderen van een veilige en inclusieve werkomgeving en het waarborgen van eerlijke beloning en diversiteit. Naast bijdragen aan de levensdoelen van de werknemer.

Stap 5: Gegevensverzameling en Analyse

Het verzamelen van data is cruciaal. Deze gegevens moeten nauwkeurig de impact van het bedrijf op zijn werknemers weerspiegelen. Hierbij zijn impactdialogen in de vorm van interviews, workshops en/of interactieve events een cruciaal onderdeel.

Stap 6: Rapportage

De verzamelde gegevens zijn geschikt voor rapportage die voldoet aan de ESRS S1-normen. Waarin de organisatie niet alleen de huidige situatie weergeeft, maar ook inzicht biedt in hoe zij haar sociale duurzaamheidsidentiteit verder zal ontwikkelen.

Met de verzamelde resultaten wordt ook de Impact Matrix weergegeven. De Impact Matrix biedt een visuele weergave van de actuele en gewenste impact materialiteit tbv de medewerker en arbeidsmarkt. Opgebouwd uit een mix van verplichte en bedrijfs- en medewerkersspecifieke datapunten. De Impact Matrix is een hulpmiddel bij het vormgeven van een duidelijke routemap naar de gewenste duurzaamheidsindentiteit van de organisatie.

Conclusie

De integratie van het EmpC in de ESRS S1 is meer dan een administratieve oefening; het is een kans voor bedrijven om te groeien en te bloeien op een duurzame manier. Door medewerkers centraal te stellen, verbeteren bedrijven niet alleen hun compliance met de ESRS S1, maar bouwen ze ook aan een sterkere, meer betrokken en productievere workforce, betere retentie en effectievere recruiment. Naast een positievere impact op de maatschappij en een bijdrage aan een duurzame en circulaire economie.

Voor ESG-managers, CFO’s en HR-directeuren biedt dit een unieke kans om de duurzaamheidsindentiteit van hun organisatie te bevorderen en tegelijkertijd een positieve bedrijfscultuur te cultiveren die medewerkers op de eerste plaats zet. Met als gevolg een kristalheldere weergave van de onderneming op de financiële, consumenten-, B2B en de arbeidsmarkt.

Share op social media

MetEdith guide for ESG

Hallo!

Login op MetEdith