MetEdith

Een structurele oplossing in plaats van pleisters plakken

Op de huidige arbeidsmarkt is het vinden en behouden van talent een groot probleem voor veel organisaties. Recruiters werken hard om de juiste mensen te vinden, maar de oplossing is vaak tijdelijk en kost veel geld en tijd. De huidige manier van werken biedt geen structurele oplossing voor dit probleem. Daar is innovatie voor nodig.

We zijn aan het pleisters plakken

De huidige aanpak is de omgekeerde kaasschaaf reflexieve strategie; als we er meer geld in stoppen, dan gaat het wel lukken. Als je de spijker niet in de muur krijgt met je hamer, dan pak je een grotere hamer. We weten dat dit niet werkt. Dat kan anders en slimmer

Door de groeiende vraag naar arbeid en de vergrijzende bevolking, hebben organisaties steeds meer moeite om de juiste mensen te vinden en te behouden. Dit leidt tot hogere arbeidskosten en een grotere druk op recruiters. Bedrijven riskeren daardoor om achter te lopen op de concurrentie en de gewenste producten of diensten niet naar de markt te krijgen. Recruiters harder laten werken is geen structurele oplossing, het zal de situatie alleen maar verslechteren.

De oplossing is eenvoudig

  • Het businessmodel van de onderneming met kleine veranderingen blijven aanpassen.
  • De medewerker als klant toevoegen aan het businessmodel.
  • Bouwen aan een nieuwe manier van samenwerken binnen organisaties waardoor productontwikkeling samen gaat met personeelsontwikkeling.

De nieuwe medewerkers willen de wereld verbeteren. Als je productontwikkeling niet alleen overlaat aan anciรซnniteit (hoe langer je zit, hoe meer je mag meedenken) voelen ook nieuwe medewerkers zich gewaardeerd en geapprecieerd, wat leidt tot een grotere inzet en motivatie.

De onderneming heeft meestal meerdere klantsegmenten met verschillende behoeftes die door producten en diensten worden ingevuld.

Voorbeeld:

Een krant heeft zowel lezers als adverteerders als klant. Dat zijn twee totaal verschillende klantsegmenten die ook verschillende wensen, eisen en diensten van de krant verlangen. De lezer wil graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen om mee te kunnen praten met de mensen die hij tegenkomt of een rustig moment heeft om een artikel of een goed verhaal te lezen. De adverteerder vraagt om zoveel mogelijk zichtbaarheid en bereik om uiteindelijk meer producten te verkopen. Het management van de krant heeft door de jaren heen geleerd om deze twee in hun businessmodel te bedienen.

Nieuw klantsegment

Het is goed mogelijk om een klantsegment toe te voegen als dit het businessmodel van de onderneming ten goede komt. Zo is een koppeling met de medewerker snel gemaakt. Het enige wat toegevoegd hoeft te worden is de medewerker als klantsegment. 

Door de medewerker als klantsegment toe te voegen aan het bedrijfsmodel wordt de medewerker niet meer gezien als een grondstof/resource, maar als een relatie. Hierdoor worden producten en diensten voor de klant in samenhang met de diensten en producten voor de medewerker ontwikkeld. De onderneming voorkomt hierdoor dat er diensten of producten worden ontworpen waar de medewerker en de overige deelnemers in arbeidsmarkt niet aan wil of kan werken.

Tijd voor innovatie

Organisatie- en procesinnovatie levert een structurele oplossing in plaats van een korte termijn oplossing door meer medewerkers te stoppen in hetzelfde bedrijfsmodel. Een structurele oplossing is niet nog meer geld naar recruiters te sturen die een pleister op de wonden zijn.

2023 staat in het teken van oplossen en organisatie- en procesinnovatie in de onderneming met HR.

Share op social media

Hallo!

Login op MetEdith