MetEdith

Hoe bedrijven echte waarde kunnen leveren aan werknemers en klanten

Waarde leveren aan klanten is wat bedrijven geacht worden te doen, toch?

Het is duidelijk. Je brengt een product of dienst op de markt en mensen kopen het omdat het voor hen een probleem oplost of hun leven op een of andere manier beter maakt. Maar al te vaak focussen bedrijven zich op de verkeerde dingen en leveren ze uiteindelijk geen echte waarde aan hun klanten. In deze blogpost bespreken we hoe bedrijven waarde kunnen leveren aan hun echte klanten; de medewerkers!

Door instanties waaronder bedrijfsverenigingen en overheden wordt aangegeven dat het MKB de banenmotor van Nederland is. En in de reële wereld vindt het verhandelen plaats op de markt. In dit geval de banen- of arbeidsmarkt. Als we dit doortrekken dan zou je dus kunnen stellen dat banen de belangrijkste dienst is die een bedrijf aan de maatschappij levert. 

Bedrijven leveren als primaire dienst banen en de producten en diensten die zij produceren zijn een bijproduct van dit proces.

Dit is een visie die werknemers niet ziet als een noodzakelijk kwaad, maar als de primaire reden van het bestaan van een bedrijf. En het is een visie die bedrijven kan helpen zich te concentreren op het leveren van echte waarde aan hun werknemers!

Wat willen werknemers?

Als we kijken naar wat werknemers willen, kunnen we zien dat ze drie dingen willen:

  • Een gevoel van doelgerichtheid
  • Het gevoel ergens bij te horen
  • Een gevoel van betekenis

Een bedrijf dat zijn werknemers het gevoel kan geven dat ze een doel hebben, erbij horen en van betekenis zijn, is een bedrijf dat zijn werknemers echte waarde biedt! En wanneer werknemers zich gewaardeerd voelen, is de kans groter dat ze betrokken en productief zijn. Dit leidt op zijn beurt weer tot betere klantenservice en tevredenheid, wat leidt tot meer klanten en meer verkoop!

Wat willen klanten?

Als we kijken naar wat klanten willen, dan zien we dat ze ook drie dingen willen:

  • Kwaliteitsproducten of -diensten
  • Waar voor je geld
  • Een positieve klantervaring

Een bedrijf dat zijn klanten kwaliteitsproducten of diensten, waar voor je geld en een positieve klantervaring is een bedrijf dat zijn klanten echte waarde biedt! En wanneer klanten zich gewaardeerd voelen, is de kans groter dat ze loyaal zijn en in de toekomst terugkomen.

Dus hoe kunnen bedrijven echte waarde leveren aan hun werknemers en klanten?

Door zich te richten op de drie dingen die werknemers en klanten willen:

  • doel, erbij horen en betekenis voor werknemers;
  • kwaliteit, waarde en klantervaring voor klanten.

Als bedrijven zich richten op het leveren van deze dingen, zijn ze goed op weg om echte waarde te leveren! En dat is iets waar we allemaal achter kunnen staan!

Wat vindt je ervan? Ben je het ermee eens dat bedrijven zich moeten richten op het leveren van echte waarde aan hun werknemers en klanten? Laat het ons weten.

Share op social media

waarde leveren en groeien

Hallo!

Login op MetEdith