MetEdith

INTANGIBLE VALUE MANAGEMENT VOOR DE WERKNEMER

De immateriële activa die een bedrijf zijn werknemers kan bieden heeft zowel een positieve invloed op de groei van de onderneming, de impact op de maatschappij en een impact op het persoonlijke leven van medewerkers en hun gezinnen. Zo zijn er immateriële waarden die niet rechtstreeks verband houden met de werkplek.

Zo kan een werknemer die een gezond evenwicht tussen werk en privé kan bewaren en een ondersteunende werkomgeving heeft, meer tijd en energie overhouden voor zijn gezin en persoonlijke relaties. Dit leidt tot een beter emotioneel welzijn en sterkere familierelaties, wat waardevolle immateriële activa zijn.

Een andere immateriële waarde die een bedrijf aan de gezinnen van zijn werknemers kan bieden, is financiële stabiliteit. Door een eerlijke beloning en voordelen te bieden, waaronder gezondheidszorg, pensioenregelingen en energiebijdragen, zorgen bedrijven ervoor dat hun werknemers en hun gezinnen financieel veilig zijn.

Bovendien kunnen bedrijven die prioriteit geven aan de veiligheid en gezondheid van hun werknemers immateriële waarde bieden aan de gezinnen van hun werknemers door een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen die ongevallen en ziekten op het werk helpt voorkomen.

Ten slotte kunnen bedrijven die zich sterk inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid hun werknemersgezinnen immateriële waarde bieden door bij te dragen aan het grotere goed en een positieve invloed op de samenleving uit te oefenen. Dit geeft een gevoel van trots en stimuleert doelgerichtheid in hun werk, wat zich ook vertaalt in meer geluk en voldoening in hun persoonlijke leven.

Share op social media

MetEdith Intangible Value

Hallo!

Login op MetEdith