MetEdith

INTANGIBLE VALUE MANAGEMENT VOOR DE ONDERNEMING

Intangible value management verwijst naar het beheren en maximaliseren van de immateriële waarde van een bedrijf, zoals de reputatie, merkwaarde, het intellectuele eigendom, kennis en expertise van medewerkers, relaties met klanten en leveranciers, de waarde die medewerkers toevoegen aan de organisatie en andere niet-fysieke activa.

Traditioneel richten organisaties zich vooral op het beheren van hun fysieke activa, zoals productiemiddelen en financiële middelen. Echter, in de huidige kenniseconomie en digitale wereld is de immateriële waarde van een bedrijf vaak belangrijker dan de materiële waarde.

Het doel van intangible value management is om de waarde van deze immateriële activa te meten, te ontwikkelen en te beschermen. Zodat de organisatie op lange termijn kan blijven groeien, concurreren en strategische beslissingen kan nemen over hun impact op een duurzame samenleving.

Dit omvat het identificeren van belangrijke immateriële activa, het ontwikkelen van strategieën om deze activa te verbeteren en te beschermen en het meten en rapporteren van de waarde van deze activa.

Share op social media

MetEdith Intangible Value

Hallo!

Login op MetEdith